આ પોસ્ટમાં આપને મળશે લવ શાયરી ગુજરાતી

Love Shayari Gujarati

તું અને હું મળીને ચાલ શૂન્ય થઈ જઈએ,
ઓઢણીની આડમાં ચાલ છૂમંતર થઈ જઈએ.

Love Shayari Gujarati
Love Shayari Gujarati
આપણે તો નાનીમોટી વાતો ચાલુ કરી હતી,
આવો ગાઢ પ્રેમ થઈ જશે એની ક્યાં ખબર હતી.
Love Shayari Gujarati
Love Shayari Gujarati
વહેલી સવારમાં જ તમારું સ્મરણ થયું,
પીગળી ગયું શિખર, અને વહેતું ઝરણ થયું.

Love Shayari Gujarati
Love Shayari Gujarati
ચહેરો તારો દેખાય તો ચહેરા પર નૂર આવે...
તારી એક મુસ્કાનથી મનમાં ચાહતના પૂર આવે...

Love Shayari Gujarati
Love Shayari Gujaratiકોઈક તો બન્યું છે મુજ હૈયાનું સારથી...
અમસ્તી કઈ ના થાય શબ્દોમાં આરતી...!!

Love Shayari Gujarati
Love Shayari Gujarati
આઝાદી નહિં, મોહબ્બત જીવનભરની જેલ છે,
સમજદારોનું કામ નથી આતો ગાંડાઓનો ખેલ છે.

Love Shayari Gujarati
Love Shayari Gujaratiનજર સામે નજર મળી તો પ્રિત થઈ ગઈ,
નેણ નીચા થયા ત્યાં તો અફવા હકીકત થઈ ગઈ.

Love Shayari Gujarati
Love Shayari Gujarati
સુરજની બધી મહેનત તે બરબાદ કરી છે.
તારી નજર ઝુકાવી તે દિવસને રાત કરી છે.

Love Shayari Gujarati
Love Shayari Gujarati
મારાં લખાણોને અંજામ મળી જાય,
જો તારા જ હ્રદયમાં સ્થાન મળી જાય.

Love Shayari Gujarati
Love Shayari Gujarati
નજરથી કત્લ કરવાનું રહેવા દો,
તમારી આંખને બોલો અદબ રાખે...!

Love Shayari Gujarati
Love Shayari Gujarati
તને જોઈ શબ્દોની સરીતા બની જાય છે,
મન નો હર એક વિચાર કવિતા બની જાય છે.

Love Shayari Gujarati
Love Shayari Gujarati
નિ:શબ્દ છે હોઠ છતાં બોલે છે આંખો,
દબાયેલી લાગણીઓને જાણે ફૂટી છે પાંખો...!

Love Shayari Gujarati
Love Shayari Gujarati
ચાલને આ વેરાન હૈયામાં પ્રેમ જ્યોતનું તાપણું કરીએ,
હૈયાથી શેકી હૈયાને આવ અહીં આપણું કરીએ.

Love Shayari Gujarati
Love Shayari GujaratiLove Shayari Gujarati
Love Shayari Gujaratiદુનિયાની બધી કવિતાઓ એ પળ સામે પાણી ભરે,
જ્યારે...
અડધી રાત્રે ખાંસતી ડોશીને
ડોસો ધ્રુજતા હાથે પ્યાલો ધરે...!!!

Love Shayari Gujarati
Love Shayari Gujarati