આ પોસ્ટમાં આપને મળશે અક્ષય તૃતિયાની શુભેચ્છા પાઠવતા સ્ટેટસ. જેને આપણે સામાન્ય ભાષામાં અખાત્રીજની શુભકામના પાઠવતા સ્ટેટસ પણ કહી શકીએ.

Akshaya Tritiya Wishes in Gujarati


આપને તથા આપના પરીવારને
અખાત્રીજ
ની હાર્દિક શુભકામનાઓ.

Akshaya tritiya wishes in gujaratiAkhatrij Wishes in Gujarati


આપને તથા આપના પરીવારને
અખાત્રીજ
ની હાર્દિક શુભકામનાઓ
કણમાંથી મણ પેદા કરનાર ખેડુતોને નમન

Akhatrij wishes in gujarati