આ પોસ્ટમાં આપને મળશે મહંત સ્વામી દ્વારા અપાયેલા સુવાક્યો.

Mahant Swami Quotes


વ્યક્તિની સુંદરતા કરતાં
સરળતા અને નમ્રતા વધારે સ્પર્શી જાય છે.
મહંત સ્વામી મહારાજ

Mahant Swami Quotes
Mahant Swami Quotes
એક વૃક્ષે કબૂલાત કરી કે મારા પાંદડા રોજ ખરે છે,
છતાંય પવન સાથે મેં સંબંધ બગાડ્યા નથી.
મહંત સ્વામી મહારાજ

Mahant Swami Quotes
Mahant Swami Quotes
તમે શું મેળવ્યું એ સફળતા નથી,
પણ તમે જે વિરોધો વચ્ચે, તકલીફો વચ્ચે
જે હિ6મત રાખી હોય છે, એજ સાચી સફળતા હોય છે.
મહંત સ્વામી મહારાજ

Mahant Swami Quotes
Mahant Swami Quotes
જેને Let Go કરતા આવડે છે ને
એ મુર્ખ નહી બુદ્ધિશાળી છે,
કેમકે એ પાંચ પૈસાનું અભિમાન મૂકીને
કરોડોનો સંબંધ ખરીદી લે છે.
મહંત સ્વામી મહારાજ

Mahant Swami Quotes
Mahant Swami Quotes
ક્યાંય હસી જવાથી
અને ક્યાંય હટી જવાથી
ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ ના
અંત આવી જાય છે.
મહંત સ્વામી મહારાજ

Mahant Swami Quotes
Mahant Swami Quotes